PatronatoConstituída o 24 de decembro de 1992, os patróns e socios fundadores foron a Xunta de Galicia (Consellería de Industria e Comercio), Concello de Ourense, INORDE (Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense e a Confederación de Empresarios de Ourense. Con data 1 de xuño de 2001 incorporouse Caixanova (agora ABANCA), o 1 de xaneiro de 2003 o Concello de San Cibrao das Viñas. Con data 1 de xaneiro de 2015 incorporouse a Diputación Provincial de Ourense.

Estas institucións e entidades son as que gobernan os órganos decisorios básicos da Fundación: O Padroado e o comité Executivo.

Presidente: 
D. Francisco Conde López – Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. Vicepresidentes: 
D. Jesús Vázquez Abad. Alcalde del Concello de Ourense..
D. Manuel Baltar Blanco. Presidente da Deputación Provincial de Ourense.


Vocales Natos: 

Dña. Marisol Díaz Mouteira. Delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ourense.

D. Rubén Saavedra Pedreira.  Director Territorial de ABANCA en Ourense.

D. Manuel Pedro Fernández Moreiras. Alcalde del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.

Dña. Sol Mª. Vázquez Abeal . Directora General de Comercio de la Consellería de Economía, Empleo  e Industria de la Xunta de Galicia.

Dña. Covadonga Toca Carús. Secretaria General de Empleo de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia.

D. Yago Borrajo Sánchez. Jefe territorial de la Consellería de Medio Rural en Ourense de la Xunta de Galicia.

Dña. Teresa Carrera Babarro. Jefa de Servicio de Comercio y Consumo de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia.

D. Rosendo Luis Fernández Fernández . Vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense.

D. José Manuel Rodríguez González. Gerente do INORDE - Diputación Provincial de Ourense.

Dña. Sofía Godoy Gómez-Franqueira. Concejal de Asuntos Sociales, Sanidad, Igualdad, Juventud y Voluntariado del Ayuntamiento de Ourense.

D. Jorge Pumar Tesouro. Concejal de Promoción Económica y Servicios Generales del Ayuntamiento de Ourense.

D. José Manuel Díaz Barreiros. Vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense - CEO.

D. Alejandro Cruz Iglesias. Vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense - CEO.

Dña. María Sol Novoa Rodríguez. Vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Ourense - CEO.


 
 
Interventora:
Dna. Cristina Álvarez Bermejo
 
Secretaria en funcións:
Dna. Emma González Diéguez
 


 

Patronato A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, ten como obxectivos a promoción de actividades industriais, comerciais, técnicas agrícolas, gandeiras, gastronómicas, turísticas ou culturais en Ourense, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico, profesionais ou abertas ao público. Expourense celebra na actualidade unha media de 10 feiras ao ano que xiran ó redor das potencialidades de Ourense, isto é, gastronomía, termalismo, turismo, envellecemento da poboación, industria funeraria, viticultura... Son, todos eles, eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, ás veces, a nivel internacional.

Expourense é unha fundación activa que participa nos principais foros relacionados coa actividade feiral. É membro da Asociación de Feiras Españolas (AFE). Mantén ademais unha estreita relación coa Asociación Portuguesa de Feiras e Congresos (APFC), e coa Asociación Internacional de Feiras de América (AFIDA). Estas tres asociacións integran a Unión de Feiras Iberoamericanas (UNIFIB).

CALIDADE E MEDIO AMBIENTE

A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) é unha fundación pública de dereito privado.

Unha vez consideradas e analizadas as cuestións externas e internas da organización e do seu contexto, as necesidades e expectativas das partes interesadas e os servizos prestados por esta entidade, establécese que o alcance do sistema de calidade e medioambiente refírese á organización de feiras, eventos e accións formativas.

Esta entidade terá en conta os riscos, las oportunidades, e o enfoque ao cliente á hora de planificar o sistema de xestión de calidade e medioambiente.

Establécese que a política de calidade e mediambiente é apropiada ao propósito e contexto desta entidade, apoiando a súa dirección estratéxica, proporciona un marco de referencia para o establecemento dos obxectivos de calidade e ambientais, inclúe un compromiso de cumprir os requisitos aplicables e ambientais, e inclúe un compromiso de mellora continua do sistema de xestión de calidade e medioambiente.

A xerencia establece, implementa e mantén a política ambiental da entidade, que é apropiada ao propósito e contexto da entidade, incluída a natureza, magnitude e impactos ambientais dos servizos prestados, proporciona un marco de referencia para o establecemento dos obxectivos ambientais, comprométese para a protección do medioambiente, incluída a prevención da contaminación e dos compromisos pertinentes no contexto da entidade, comprométese a cumprir os requisitos legais e normativos que lle afecten á entidade e as súas actividades, tendo en conta a perspectiva do ciclo de vida no desempeño ambiental da entidade.

Esta política revisarase periodicamente para mellorar a conveniencia, adecuación e eficacia do sistema de xestión de calidade e medioambiente.

Esta política manterase como información documentada, comunicarase dunha forma comprensible e aplicarase ás partes interesadas internas da entidade e estará dispoñible para as partes interesadas externas.

Medio Ambiente

Establecemos anualmente uns obxectivos, que xorden da avaliación de aspectos ambientais, segundo recollen os procesos correspondentes.

Identificamos e valoramos os aspectos ambientais asociados a riscos da actividade, como son: emisións de gas, vertidos á rede de saneamento, residuos xerados, ruído provocado, vertidos de hidrocarburos e explosión en incendios.

Priorizamos os valores significativos medidos e estudamos os impactos onde existe posibilidade de cambio. Desde esta información marcamos os obxectivos ambientais e melloras e procedemos a súa implantación.

Os obxectivos do sistema de calidade e medioambiente para 2018 son:
-      Aumento da nota de valoración dos expositores do servizo de Cafetería y Restaurante, nun 4% durante o ano 2018, con respecto ao ano anterior.
-      Diminución nun 2% do indicador de produción de residuos de envases plásticos durante o ano 2018, con respecto ao indicador do ano 2016.

 A elección destes obxectivos prodúcese en base a que na Avaliación de Aspectos Ambientais correspondente ao ano 2017 que nos indican una posibilidade de mellora. Farase un seguimento dos datos de cada un para comprobar a súa consecución ou de non conseguilo adoptar as medidas adecuadas.

Expourense busca permanentemente aforros nos consumos, así como un progreso na minimización dos impactos ambientais.
Agosto 2019
L M X J V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


imagen