Procedemento aberto das obras de ampliación do vestíbulo de Expourense.


DECLARADO DESERTO O PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN.Documentos a descargar:Para descargar o PREGO DE CONDICIÓNS DA OBRA, pulse AQUÍ.
  • Nº de Expediente: 04/2018
  • Fecha de Publicación: 31-10-2018
  • Presupuesto: 151.234,81 € (IVE excluído) (IVA incluído)
  • Fecha Limite de la oferta: 20-11-2018
  • Documentos a descargar: