Procedemento aberto urxente das obras de reforma da protección da Pista de Atletismo Hidráulica cuberta no recinto feiral de Expourense.

Pódense consultar ademais os seguintes documentos:PROXECTO TÉCNICO PARA A COBERTURA DA PISTA.


  • Nº de Expediente: 02/2018
  • Fecha de Publicación: 22-03-2018
  • Presupuesto: 267.682,94€ (importe con IVA (IVA incluído)
  • Fecha Limite de la oferta: 19-04-2018
  • Documentos a descargar: